LIZARD brain

No grids no sequencing.
Free thy lizard brain.